Přehled služeb

Business Analýza požadavků klienta

Analýzou požadavků klienta to vždycky začíná. Je potřeba zjistit nejenom to, co klient potřebuje, ale také to co již méně, a nebo vůbec. Souhrn požadavků je pak vždy třeba definovat přesně a konkrétně.

Za tím účelem zpravidla vedu workshopy a tvořím tzv. produktový backlog – souhrn všech známých požadavků na aplikaci. Následně je v dalších fázích prováděna prioritizace požadavků, aby se vyrábělo to, co je nejdůležitější.

 

Návrh IT řešení

Zadání pro programátory má různé formy – od psaného textu, diagramů v UML, přes popis tzv případů užití (Use Cases). Na počátku projektu nejprve vhodně navrhuji způsob, jak daný projekt dokumentovat. Teprve pak je vytvářena dokumentace pro vývojáře – od návrhů architektury, po detaily jednotlivých tabulek v databázi, dopadovou analýzu na stávající systémy – pokud se jedná o již zavedený systém nebo aplikaci, atd.

 

Projektový management a konzultační činnost

Ač se primárně zaměřuji na business a IT analýzu, mám za sebou i zkušenosti v rolích projektového manažera – a také kombinace obou rolí na jednom projektu. V roli konzultanta a analytika mohu buď Vašemu PM poskytovat cenné detaily a odhady, a nebo mohu menší projekty sám řídit. Výhodou je, že tato situace absolutně odbourává na větších projektech tolik typické „vakuum“ okolo projektového manažera – zkrátka, v kombinované roli mohou všechny informace sbíhat u mě a to umožňuje velmi pružně reagovat.